Công ty Cổ phần giấy Vạn Điểm

Bộ Công Thương có ý kiến hỗ trợ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam trong việc nhập khẩu giấy thu hồi phục vụ cho sản xuất của Ngành Giấy.

Sau khi nhận được công văn số 47/2018/CV-VPPA ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam đề nghị về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành giấy, liên quan đến việc thực hiện Công văn số 3438/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 6 năm 2018 và  Công văn số 3738/TCHQ-GSQL ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý phế liệu nhập khẩu, đã làm tăng thời gian chờ đợi thông quan của lô hàng, gây ách tắc hàng hoá tại cảng, tăng chi phí lưu kho, lưu bãi và các chi phí khác của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Công Thương đã gửi Công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu kiến nghị của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam chỉ đạo Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu trong ngành công nghiệp giấy, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

VPPA


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.